Left image

Beroepsorientatie, een vak apart.

 

Beroepsoriëntatie, een vak apart
 
De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en fungeren als steunpunt voor het bedrijfsleven. Door het werven, erkennen en het ondersteunen van leerbedrijven en het onderhouden van de landelijke kwalificatiestructuur met kwalificatiedossiers hebben ze kennis van de arbeidsmarkt en wat mbo-opleidingen en beroepen inhouden. De kenniscentra gebruiken die kennis om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder meer door te voorzien in betere beroepskeuzevoorlichting die gericht is op het vormen van een juist beroepsbeeld. Ten behoeve van een betere instroom, doorstoom en zij-instroom is het belangrijk dat in een vroegtijdig stadium, voordat de opleidingskeuze gemaakt moet worden, een realistische beroepsbeeld ontstaat bij de jongere. Juist een verkeerd beroepsbeeld, leidt tot vroegtijdige schooluitval. Hierbij werken we nauw samen met CWI, onderwijsinstellingen en de vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleider NVS-NVL.. Recentelijk is een brochure uitgegeven vanuit de Samenwerkende kenniscentra over de rol van de kenniscentra in de beroepskolom ('Samen werken aan doorstroming").
 
Beroepsoriëntatie heeft een brede doelgroep. Het richt zich op leerlingen en alle werknemers die zich al dan niet noodgedwongen op de arbeidsmarkt willen oriënteren. Docenten krijgen een beter overzicht van de arbeidsmarkt, zodat zij leerlingen goed kunnen begeleiden bij hun keuze voor een vervolgopleiding en beroep. Voor bedrijven is uiteindelijk de kans op een succesvolle invullling van een stage of leerbaan groter.
 
Breed aanbod vanuit de kenniscentra
Een juiste keuze met perspectief op de arbeidsmarkt voorkomt schooluitval, onnodige kosten en tijdverlies voor wisseling van opleiding en/of baan: kortom is winst voor leerlingen, werknemers en bedrijven.
De kenniscentra dragen hieraan bij door de volgende activiteiten:
 
1. Toegankelijke beroepsbeschrijvingen
beroepsprofielen en beschrijvingen vormen een onderdeel van het kwalificatiedossier. Op basis hiervan worden gastlessen georganiseerd, beroepen- en voorlichtingsfilm ontwikkeld en diverse ondersteunende  materialen aangeboden in de vorm van websites en drukwerk.
2. Heldere arbeidsmarkt- en stageinformatie
De regionale vraag naar arbeidskrachten in relatie tot het aanbod van onder meer de scholen wordt in beeld gebracht via de website www.kansopwerk/kansopstage.nl en de periodieke uitgave van de Colobarometer. Via de bedrijfsprofielen in www.stagemarkt.nl kan een fijnmazige match plaatsvinden.  
3. Kennismaken met de praktijk
Via bedrijfsbezoeken voor leerlingen en docenten en open dagen wordt er kennisgemaakt met de praktijk. Een bekende activiteit die vanuit de Samenwerkende kenniscentra wordt georganiseerd in de regio is vmbo Carrousel die ingezet kan worden als vervanging van de snuffelstages.  Een andere activiteit die door de Samenwerkende kenniscentra, decanenvereniging NVS-NVL en Stichting platforms vmbo (SPV) met steun vanuit het Ministerie OCW wordt georganiseerd is 'Kom in het leerbedrijf'.
 
Toename zichtbaarheid van beroepsoriëntatie
Het totaal wat er in zijn geheel aan voorlichtings- en oriëntatieactiviteiten en producten wordt aangeboden door de kenniscentra is omvangrijk. Veel van de producten en diensten zijn terug te vinden op portalsites zoals www.lerenenwerken.nl, www.schoolweb.nl en www.kennisnet.nl. De komende jaren willen kenniscentra het aanbod uitbreiden in samenwerking met branche en onderwijsorganisaties. Een van de dingen die ontwikkeld gaat worden is de uitbreiding van de Colo-site met het onderdeel beroepsoriëntatie. Daarbinnen wordt het scala van de producten en diensten toegelicht op het gebied van beroepsoriëntatie. Herkenbaarheid, transparantie en toegankelijkheid zullen verbeterd worden, met een blijvend scherp oog voor de arbeidsmarkt.
 

Bijlage: Beroepensoriëntatie het hele jaar door
Het hele jaar door worden er door de kenniscentra activiteiten georganiseerd voor beroepsoriëntatie en voorlichting. Een greep uit het beschikbare aanbod.
 
Vmbo Carrousel
Vmbo-scholen en leerbedrijven bieden vmbo-leerlingen een volledige beroepsoriëntatie onder de titel vmbo Carrousel. Leerlingen bezoeken de leerbedrijven om zich te oriënteren op de sector, de beroepen en de opleidingsmogelijkheden. Ze krijgen een realistisch beeld van de sectoren, proeven de sfeer en kunnen vervolgens een gemotiveerde keuze maken voor beroep en opleiding. Vmbo Carrousel is een initiatief dat is ontstaan vanuit Calibris. Het concept wordt nu uitgebreid over verschillende sectoren. Gedurende een jaar of afgebakende periode bezoeken leerlingen op verschillende momenten een leerbedrijf. Per leerbedrijf volgt een groep leerlingen een actief programma. De bedrijfsbezoeken worden ondersteund met lesmateriaal en begeleid door een docent. Vmbo Carrousel draait op verschillende plekken in Nederland, op verschillende momenten en in verschillende vormen. De regionale insteek is kenmerkend. Tal van partijen zijn erbij betrokken, zoals vmbo-scholen, arbeidsorganisaties en kenniscentra.
 
Kom in het leerbedrijf
'Kom in het leerbedrijf' is een landelijke campagne, op een vast moment in maart, voor alle sectoren in het vmbo. Met een deelname van 13.000 leerlingen in 2007 is 'Kom in het leerbedrijf' uitgegroeid tot een bekende activiteit op het gebied van beroepsoriëntatie. Door middel van korte bedrijfsbezoeken maken leerlingen kennis met het bedrijf en het beroepsbeeld. Het is bedoeld als eerste oriëntatie en dient niet als vervanging van de snuffelstages.
 
Gastlessen: Kom de klas in
Niets boeiender voor leerlingen in het mbo dan een gastles van mensen uit de praktijk. Ecabo, SVO en Kenteq bemiddelen bij gastlessen voor beroepen in de administratie, beveiliging, ICT, foodsector  of techniek. Wilt u ook uw kennis en ervaring via een les op een school delen , neem dan contact op met de adviseur van uw kenniscentrum. Of kijk op de sites van Ecabo, KC handel, Kenteq , SVGB of SVO voor een bezoek vanuit een bedrijfstak. Kenwerk, het kenniscentrum voor horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening heeft in samenwerking met het VMBO Platform HTV handleidingen voor gastlessen ontwikkeld. Er is zowel een versie voor de gastdocent als een voor de vmbo-docent. In deze handleiding vindt de vmbo-docent allerlei informatie over de aanpak van zo’n les en het vinden van een gastdocent. Via het impresariaat van Ecabo kunt u rechstreeks zowel gastlessen als bedrijfsbezoeken regelen met bijpassende handleidingen en opdrachten voor leerlingen. Via de site www.spiegelbeeld.net kunt u in contact komen met vrouwelijke sprekers uit de techniek.
 
Zorg en welzijn
Ontdek alles over jouw mogelijkheden op GOBnet. De landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg en welzijn.


Beroepen voor mannen en vrouwen in de bouw en infra
In de bouw zijn veel verschillende beroepen, zoals opzichter, kopersbegeleider, calculator, uitvoerder, projectleider, bedrijfsleider, medewerker technisch bureau, tekenaar, medewerker bouw- en woningtoezicht, timmerkracht, machinist. ook voor vrouwen biedt de bouw veel mogelijkheden. De bouw- en infrasector heeft de komende jaren veel nieuwe arbeidskrachten nodig. In april 2008 start de campagne The Skyline is Yours. Informatie vindt u op de site www.debouwmaakthet.nl.
 
VMBO bouwtechniek
informatie over bouwtechniek en onderwijs voor leerlingen, ouders, docenten en decanen tref je aan op http://www.vmbo-bouwtechniek.nl/. 
 
Techniek heeft de toekomst
www.jouwtechniek.nl  is een aantrekkelijke voorlichtingsite voor jongeren over alles wat de techniek te bieden heeft. Kijk met de talentscan welke talenten je in huis hebt.
 
Dag van de bouw 31 mei 2008
Op deze dag zullen er verspreid over het hele land weer veel interessante bouw- en infraprojecten opengesteld worden voor het publiek. Woonwijken, kantoorlocaties, winkelcomplexen, ziekenhuizen, recreatieparken, scholen, sportcomplexen, wegen, spoorverbindingen, tunnels, viaducten, multifunctionele gebouwen, metrolijnen en zorginstellingen. Kortom allemaal belangrijke bouwwerken die te maken hebben met wonen, werken, recreëren, mobiliteit en het milieu. Projecten die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn. In het najaar van 2008 is er ook een speciale Dag van de bouw voor jongeren. Meer info op www.debouwmaakthet.nl.
 
Houtontdektour
Onder de slogan Ontdek Hout biedt SH&M de nodige informatie over leren en werken in de hout- en meubelsector. Middelen zijn bijvoorbeeld: klassikale en individuele voorlichting, brochures, posters en de jongerensite www.ontdekhout.nl . Jaarlijks nemen honderden leerlingen deel aan de Hout Ontdektour. De SH&M voorlichter kan deelnemen aan de Beroepenmarkt of Open Dagen en helpt bij de organisatie van bedrijfsexcursies en snuffelstages.
 
In de mobiliteitsbranche kun je alle kanten op
Auto's, tweewielers, verhuurbedrijven en tankstations. Voor een leuke baan is er keuze zat in de mobiliteitsbranche. Meer info via de site passion for power van Innovam.
 
Auto- en caravanschadeherstel, autospuiten en carrosserrie
Een vak dat tot de verbeelding spreekt. Filmpjes waarin leerlingen vertellen over hun ervaringen. meer info op http://www.vocar.nl/leerlingen/ervaringen/.


Maak jezelf onmisbaar in transport en logistiek
Elke dag zijn tienduizenden mensen druk in de weer. Om goederen te laden, te lossen, te sorteren en van A naar B te brengen. Dat is het onmisbare werk van de sector transport en logistiek. Bijna onzichtbaar houden deze helden de wereld draaiende. Ze houden de etalages interessant, de mode trendy en onze koelkast gevuld. Maak jezelf onmisbaar. Kom werken in transport en logistiek. meer info op http://www.vtl.nl/maak-jezelf-onmisbaar.aspx
 
Techniek in beeld
Korte films over technische beroepen voor jongeren. Het laat zien hoe het werkelijk gaat in de praktijk. www.techniekinbeeld.nl 
 
Vmbo road show over horeca
Tijdens de vmbo-roadshow bezoekt een presentator jouw school. Zo maak je in één uur op een heel leuke manier kennis met de horeca. Allereerst krijg je een videoclip te zien. Vier vrienden gaan op ontdekkingstocht in de horeca. Welke beroepen zijn er in de horeca? Bij welke bedrijven kun je later werken? Vervolgens legt de presentator iets uit over gastvrijheid, service en hygiëne. Ook is er een spannende quiz: wie van jullie weet het meeste van de horeca? Meedoen aan de vmbo-roadshow is gratis voor vmbo-scholen. Inschrijven gebeurt via de docent of decaan. Meer info op de site van het Horeca Branche Instituut www.horeca.nl .
 
Het bakkersvak, dan ben je lekker bezig
Van lekkere dingen maken, je werk maken. Het bakkersvak biedt veel mogelijkheden. Filmpjes en info op http://www.bakkersvak.nl
 
Een echt vak in een ambachtelijk beroep
Ben jij een creatief en ondernemend persoon die graag met mensen omgaat en wil werken met hoofd en handen? Wil je een echte vaktopper worden? Test jezelf op geschiktheid voor een ambachtelijk beroep en lees alles over ambachtelijke beroepen en opleidingen op: http://www.vaktoppers.nl .
Jaarlijks wordt ook de week van het ambacht georganiseerd. Een week die in het teken staat van vakmensen, hun producten en hun toekomstrijke beroepen.
 
24 onbekendste beroepen
Denk eens aan iets anders!
Iedereen wil politieagent, secretaresse, verpleegster, verkoper, vertegenwoordiger of chauffeur worden. Fantastische beroepen hoor. Maar ja, als iedereen dat wil. Vergeet dan je zorgeloze toekomst maar. Dat wordt knokken voor je baan. Er zijn nog 10.000 wachtenden voor u!! Daarom speciaal voor jou. Aanbieding: 24 onbekendste beroepen. Waarin je mooie dingen maakt, vaak ook eigen baas bent, goed geld verdient en snel aan de slag komt.
 
Beroepen in de economische, administratieve en ICT sector
Op deze site vind je informatie en diverse boekjes over beroepen in de sectoren  Bedrijfsadministratie, Commercieel, ICT, Informatiedienstverlening, ICT, Kunst, Orde en Veiligheid en Secretarieel. Zie: http://www.ecabo.nl/leerlingen/beroep_opleiding/beroepen
 
Schilderen, stukadoren en reclame in beeld
Er zijn zoveel verschillende beroepen. Savantis heeft van allemaal vakmensen filmpjes laten maken over de beroepen in de sectoren ‘Schilderen en Onderhoud’, ‘Afbouw en Stukadoren’ en ‘Reclame, Presentatie en Communicatie’. De filmpjes geven een goed beeld van de verschillende beroepen in de sectoren. In deze filmpjes komen de vakmensen zelf aan het woord. Zij laten zien hoe het werk er echt aan toe gaat.  (www.savantis.nl)
 
Grafimedia veelzijdige branche
De grafimediabranche biedt een goede toekomst.
Boeiende opleidingen op alle niveaus en prachtig werk. Drukwerk is er altijd en overal. Bij alles wat je dagelijks doet, kom je voortdurend drukwerk tegen. Meer weten? bekijk de brochure: Grafimedia, iets voor mij!!  (http://www.grafimedia-ietsvoorjou.nl )
 
procestechniek en chemie
Voorlichtingssite over werken en opleidingen in de procestechnologie en de chemie: www.feelthechemistry.nl . Jaarlijks wordt de week van de procestechniek georganiseerd. (www.weekvan deprocestechniek.nl
 
Voor werken in de handel ga je naar
Reguliere impresariaat vmbo (klik op onderwijs vmbo - praktijkleren)
Vindt het hele jaar plaats en is voor bedoeld voor vmbo en mbo.
Gastdocentschappen, bedrijfsbezoeken en docentstages.
Servicedesk 0318 698 400
Werken & leren
Jaarlijkse manifestatie met wisselend thema; docentstages, bedrijfsbezoeken en gastdocentschappen keren jaarlijks terug. Meestal vindt dit plaats in de 1e week van november en de doelgroep verschilt per jaar.
Service desk 0318 698 400
 
5 en 6 april 2008: Kom in de kas
De kassen zetten hun deuren open: www.komindekas.nl
 
Beroepenpromotie in één van de groene sectoren
Aequor draagt bij aan de promotie van verschillende beroepen. Daarmee wil zij jongeren stimuleren te kiezen voor een beroep in één van de groene sectoren zoals de bloemenbranche en groene ruimte (www.aequor.nl ).

 printen