Direct Marketing voor het VMBO

Met direct marketing probeert u zoveel mogelijk 1 op 1 te communiceren met uw doelgroep (bedrijfsleven en instellingen in dit geval). U kunt deze vorm van communicatie zien als een combinatie tussen massamarketing (reclame) en persoonlijke verkoop. Door zoveel mogelijk persoonlijke communicatie te benadere probeert u altijd reactie te krijgen. Deze respons is meetbaar. Direct marketing is dus persoonlijk, responsgericht en meetbaar. Direct marketing is goed inzetbaar bij het aangaan van nieuwe contacten, maar wordt ook veel gebruikt om relaties uit te bouwen (resultaatgericht). Direct Marketing als communicatie-instrument is niet erg geschikt voor relatiebeheer. > lees uitgebreid


Waar voor inzetten?
U kunt direct marketing goed gebruiken bij acquisitie. U kunt diverse doelstellingen bereiken:
- eerste contact met het bedrijfsleven realiseren (laat bedrijven een afspraak met u maken)
- de doelgroep uitnodigen voor een evenement
- de doelgroep stimuleren uw website te bezoeken (waar meer informatie voor hun staat)
- laat het bedrijfsleven participeren in een werkgroep
- laat de doelgroep meedoen aan een online enquête

 

U probeert dus altijd een reactie te forceren. Die reactie kan zijn informatie zoeken of zich via een persoonlijk gesprek verder laten informeren (kennisdoelstellingen) en gedrag realiseren (gedragsdoelstelling).
 

Waar niet voor inzetten?
U kunt met direct marketing de volgende zaken minder goed bereiken:
- imago sturen
- relatiebeheer (direct marketing en relatiebeheer overlappen elkaar behoorlijk. Op deze website hebben we ervoor gekozen een specifiek hoofdstuk aan ‘Relatiebeheer’ te wijden)

 

Met Direct Marketing is het dus minder goed mogelijk de houding van de doelgroep te beïnvloeden. Daarvoor gebruikt dit vakgebied vaak instrumenten van communicatie ter ondersteuning (bijvoorbeeld reclame of PR).
 

Stappenplan
Uw campagne voert u als volgt uit: (klik in het menu op ‘download direct marketingplan’ voor het hele plan)
Stap 1 Analyse
Stap 2 Probleemdefiniëring
Stap 3 Doelgroep
Stap 4 Doelstellingen
Stap 5 Strategie
Stap 5 Dataselectie
Stap 6 Creatief Concept
Stap 7 Uitvoering
Stap 8 Follow-up
Stap 9 Analyse
> lees verderprinten