Evenementen

Hier volgt één dezer dagen een artikel over hoe VMBO scholen door het inzetten van evenementen de relatie met het bedrijfsleven en instellingen kunnen verbeteren. Tevens worden diverse evenementvoorstellen gedaan.

printen