Marktonderzoek in uw regio

 

 

Voor u daadwerkelijk acties gaat plannen om met het bedrijfsleven samen te werken is het goed om een duidelijk beeld te krijgen van nieuwe of bestaande contacten met het bedrijfsleven. Marktonderzoek doen is dan belangrijk. Een idee is misschien om het marktonderzoek door leerlingen te laten uitvoeren?


Stappen in het onderzoek

De volgende stappen zijn binnen een onderzoek te onderscheiden:

1. Bepaal het doel van het onderzoek
2. Selecteer de doelgroep(en)
3. Opzet en uitvoering van het onderzoek
4. Gegevens verzamelen: vragenlijst ontwikkelen
5. Verwerken van de resultaten
6. Bedankje sturen naar de bedrijven die meegedaan hebben aan het onderzoek.

 

1. Bepaal het doel van het onderzoek

Voor u het doel of doelen vaststelt bedenkt u tegen welk probleem u aanloopt. U weet bijvoorbeeld niet of de huidige contacten tevreden zijn met de samenwerking. Of weet u niet of nieuwe bedrijven of organisaties willen samen werken met uw school. Probeer de probleemstelling zo helder mogelijk te formuleren. Vanuit de probleemstelling definieert u een concrete doelstelling. In de doelstelling legt u vast wat u met het onderzoek wilt bereiken.


2. Selectie van de doelgroep
Om met het onderzoek een duidelijk beeld boven tafel te krijgen, is het belangrijk om de doelgroep goed te selecteren. Wanneer we uitgaan van een marktonderzoek onder bedrijven/instellingen in het kader van samenwerkingsverbanden, dan is het raadzaam om:

 • De sectoren te bepalen waarvoor u marktonderzoek wilt doen (techniek, economie, zorg & welzijn, groen).
 • Per sector 5-10 bedrijven te selecteren, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt in kleine bedrijven (< 10 medewerkers) en grote bedrijven (>10 medewerkers).
 • Afhankelijk van het doel van het onderzoek kan er ook een selectie gemaakt worden tussen bedrijven die al samenwerken met VBMO-scholen en nog niet samenwerken.

3. Methoden
 Voor de uitvoering van het onderzoek zijn er verschillende opties:

 • Leerlingen telefonisch het onderzoek laten uitvoeren, in het kader van het vak Economie.
 • Docenten/mentoren het onderzoek telefonisch laten uitvoeren.
 • De vragenlijst opsturen naar de doelgroepen.
 • Docenten/mentoren verantwoordelijk voor de samenwerking met het bedrijfsleven plannen afspraken met bedrijven/instellingen waarbij ze de vragenlijst doornemen.
 • De vragenlijst laten invullen op een bedrijvendag georganiseerd door de school.

4.  Gegevens verzamelen: vragenlijst ontwikkelen
Voor veel onderzoeksmethoden kun u gebruiken maken van vragenlijsten. In de bijlage staan twee voorbeelden van vragenlijsten.

Een paar tips voor het maken van een vragenlijst:

 • Maakt een schriftelijke vragenlijst houdt deze dan kort. Tien minuten is vaak de maximale tijd dat mensen bereidt zijn in te vullen. Houdt u daarbij als richtlijn een maximum van 20 vragen.
 • Vermijd dubbele vragen, gebruik tijdens een schriftelijke of telefonische lijst naast open ook gesloten vragen. Tijdens een mondeling gesprek geeft het stellen van open vragen juist de mogelijkheid voor de bevraagde om diepgaander antwoord te geven.
 • Als u in een schriftelijke lijst vraagt om informatie (vraag naar kennis) overweeg dan een categorie 'weet niet'. Dit is een ander antwoord dan 'geen mening'.Hiermee verhoogt u de betrouwbaarheid van de vragenlijst.
 • Zorg voor een logische opbouw in de vraagstelling; werk van algemeen naar gedetailleerd.

5. Verwerken van de resultaten
Bij het analyseren en verwerken van resultaten zijn er verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek. Bij kwantitatief onderzoek worden de cijfermatige gegevens meestal ingevoerd en geanalyseerd met behulp van statistische computerprogramma?s als SPSS. Met dit soort programma?s kunnen tabellen en grafieken gemaakt worden. Bij kwalitatief onderzoek wordt de informatie verwerkt tot een tekstrapport, een samenvatting of een presentatie. Wellicht kunt u voor de verwerking van de resultaten leerlingen inzetten?

 

6. Bedankje sturen naar de bedrijven die meegedaan hebben aan het onderzoek
Het is aardig om mensen te bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek. Op Internet zijn meerdere aanbieders van cadeautjes in het kader van relatiebeheer. U kunt ook denken aan een cadeautje dat binnen de school kan worden gemaakt door leerlingen.

Handige link
In onderstaande site is nog veel meer informatie te vinden over het doen van marktonderzoek: www.allesovermarktonderzoek.nl

 

Bijlage: voorbeeld vragenlijsten

 

Voorbeeld 1: marktonderzoek onder bedrijven/instellingen in uw regio.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking

Onderstaand vindt u twee vragenlijsten die u kunt gebruiken voor onderzoek naar de houding van bedrijven ten aanzien van samenwerking met het VBMO. De vragenlijst kunt u naar gelang aanpassen.


Bedrijfsinformatie
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Bezoek adres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Email
Internetsite


Organisatie
1. Wat is de aard van uw bedrijf?

 • Profit
 • Non-profit

2. Binnen welke branche werkt uw bedrijf?

 • Zakelijke dienstverlening
  - Bouw en nijverheid
  - Techniek
  - Transport
  - Agrarisch

3. Hoeveel personen zijn er werkzaam binnen uw bedrijf?

 • 1-10
 • 11-50
 • 51-100
 •  >100

4. Welke functie heeft u binnen het bedrijf?

 • Werknemer
  - Manager
  - Personeelsfunctionaris
  - Directeur

5. Hebt u weleens nagedacht over samenwerking met een VBMO school?

 • Ja
 • Nee

Indien 'Nee' ga verder met vraag 8

6. Welke mogelijkheden voor samenwerking ziet u (meerdere antwoorden mogelijk)?

 • Stages
 • Gastdocentschap
 • Sponsoring
 • Aanwezigheid open dagen
 • Stages voor docenten
 • Adviesrol invulling onderwijs


7. Wilt u het initiatief nemen voor samenwerking?\

 • Ja
 • Nee

Indien 'Ja', Bedankt voor uw medewerking aan het onderzoek. Wij zullen uw gegevens in alle vertrouwelijkheid behandelen.

U kunt uw vragenlijst opsturen naar............... of per email....................

 

8. Welke typering van het VBMO is volgens u juist (meerdere antwoorden mogelijk)?

 • Het VBMO is te algemeen
  - Het VBMO is teveel theorie
  - Docenten hebben geen realistisch beroepsbeeld
  - VBMO leerlingen zijn ongemotiveerd
  - VBMO leerlingen kunnen niet veel


9. Wat belemmert u in het aangaan van een samenwerkingverband (meerdere antwoorden mogelijk)?

 • Het kost veel tijd een leerling te begeleiden
  - Je hebt niet veel aan een leerling
  - Mijn bedrijf is niet aantrekkelijk voor jongeren
  - Het VBMO heeft een negatief imago

10. Staat u open voor een gesprek met een medewerker van de school?

 • Ja
 • Nee

Bedankt voor uw medewerking aan het onderzoek. Wij zullen uw gegevens in alle vertrouwelijkheid behandelen.

U kunt uw vragenlijst opsturen naar...............of per email ............................


Voorbeeld 2: relatieonderzoek

Bedrijfsinformatie:
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Bezoek adres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Email
Internetsite


1. Welke vormen van samenwerking heeft u met onze school? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Stages
 • Gastdocentschap
 • Sponsoring
 • Aanwezigheid open dagen
 • Stages voor docenten
 • Adviesrol invulling onderwijs

2. Met welke frequentie vindt deze samenwerking plaats?

 • Voortdurend
 • 5 x per jaar
 • Minder dan 5x per jaar

3. Mist u vormen van samenwerking?

 • Ja, ik mis............
 • Nee

4. Hebt u bedrijf doelen verbonden aan de samenwerking?

 • Ja, ons doel(en) is/zijn:..........
 • Nee

5. Hebt u naast deze school ook samenwerkingsverbanden met andere scholen?

 • Ja, met .......
 • Nee

6. Hoe beoordeelt u de samenwerking met de school?

 • Matig
 • Goed
 • Uitstekend

7. Hoeveel contactpersonen heeft u?

 • Een
 • Twee
 • Meerdere

8. Ik spreek mijn contactpersoon:

 • 1x per jaar
 • 2-4 x per jaar
 • 4-8 x per jaar
 • Vaker dan 8x per jaar

9. Ik heb een vast contactmoment met mijn contactpersoon?

 • Ja
 • Nee

10. Als ik mijn contactpersoon nodig heb, kan ik deze goed bereiken.

 • Ja
 • Nee

11. Ik beschouw de samenwerking met mijn contactpersoon als prettig.

 • Ja
 • Nee

12. Wat zou u graag willen veranderen in de samenwerking?
.................................


Bedankt voor uw medewerking aan het onderzoek. Wij zullen uw gegevens in alle vertrouwelijkheid behandelen.

U kunt uw vragenlijst opsturen naar ............. of per email ......................printen