Left image

Stimulans voor loopbaanoriëntatie en begeleiding via VO-raad

 

Stimulans voor loopbaanoriëntatie en begeleiding via VO-raad.
 
Goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) kan helpen bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaten én bij de optimale ontwikkeling van talent.
Dit zijn belangrijke punten in zowel de sector- als de kwaliteitsagenda voor het voortgezet onderwijs. De VO-raad gaat daarom drie jaar lang scholen ondersteunen bij het verder ontwikkelen van LOB. Het projectplan voorziet onder meer in de opzet van een kennisbank waar scholen goede voorbeelden kunnen uitwisselen, een standaard voor goede LOB, verbetering van de samenwerking met het vervolgonderwijs en deskundigheidsbevordering.
 
Voor meer informatie: Karen Oostvogel, projectleider LOB , karenoostvogel@vo-raad.nl

 printen