Left image

Wet en regelgeving in het VMBO

Wet en regelgeving in het VMBO. 
Wat moet en wat mag in de bovenbouw VMBO. 
 
De Stichting Platforms VMBO heeft naar alle scholen een brochure gestuurd onder de titel: “Wat moet en wat mag in het vmbo”. Deze brochure gaat over de ruimte die er in wet- en regelgeving is om uw eigen vmbo vorm te geven. Daarnaast vindt u in dit boekje de formele regels waaraan u zich moet houden. Er mag en kan veel in ’t VMBO om een eigen invulling te geven aan uw onderwijs, maar er staan ook afspraken in, waaraan u zich moet houden zowel landelijk als regionaal. 
 
Extra exemplaren zijn te bestellen door het sturen van een mail naar de Stichting Platforms VMBO:
 
info@platformsvmbo of te downloaden via de website www.platformsvmbo.nlprinten