blog head image
In deze blog komen beurtelings vakspecialisten aan het woord, waaronder decanen, schooldirecteuren of ondernemers. Zij schrijven allen vanuit hun expertise een artikel over de relatie VMBO- Bedrijfsleven.

right

Victor van Zeeland

Lijnen komen samen in de conferentie “Duurzaam- leren, werken en verbinden”.

 
Victor van ZeelandDoor dat wij (Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, OZHW) in de gelegenheid gesteld zijn de slotconferentie Verbindend leren mee te organiseren ontstaat de ruimte om een aantal lijnen samen te brengen en uit te bouwen.
 
Midden ’90 startte er een proces om twee VMBO scholen (Het Walburg College en Develstein College) in de Zwijndrechtse waard onder een dak te brengen samen met een MBO (Da Vinci College) Dit resulteerde in 2008 in een gloed nieuw Lokaal Onderwijs Centrum, LOC@ (spreek uit loket).
 
De uitgangspunten daarbij waren:
 
 • Bundeling, verbreding en vernieuwing van het arbeidsmarktgerichte onderwijsaanbod in zo veel mogelijk sectoren van het beroepsonderwijs.
 • Doorlopende onderwijsprogramma’s van het voortgezet onderwijs (VMBO) naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) gericht op beroep en arbeid.
 • Een nieuw onderwijsconcept gebaseerd op competentiegericht leren.
 • Een intensieve relatie met het bedrijfsleven en instellingen. In overleg met hen kunnen nieuwe opleidingen worden ontwikkeld en bestaande geactualiseerd.
 • Fysieke vernieuwing door dit nieuwe onderwijs samen vorm te geven - onder één dak - in een nieuw gebouw.
Op dit moment ontstaan er in den lande steeds meer LOC’s die steeds de vorm aannemen die lokaal past. Zo is er In Barendrecht een ontwikkeling onder de naam FOCUS BEROEPS ACADEMIE, een initiatie van CSG Calvijn en Dalton Lyceum Barendrecht. Al deze ontwikkelingen hebben in ieder geval een duurzame intensieve relatie met het bedrijfsleven voor ogen. Een stevige gemeenschappelijke agenda is één, maar deze agenda werkelijk verder brengen is een andere zaak. In Zwijndrecht is daar voor een aparte stichting MATCH ROOM opgericht. Deze stichting functioneert als faciliteit om deze relatie vorm te geven en de inhoudelijkheid verder te brengen.
 
MATCH ROOM
De samenwerking tussen bedrijven, instellingen en het onderwijs krijgt zichtbaar gestalte in de zogenaamde MATCH ROOM, een ruimte waar onderwijs (leerlingen, cursisten en docenten), bedrijven en instellingen elkaar kunnen ontmoeten. Dit is een kantoorachtige (front office) omgeving in de plint van het LOC@ gebouw.
 
De kernactiviteiten bestaan o.a. uit:
 
 • Het ondersteunen van werving van leerlingen voor / door bedrijven en vervolgopleidingen
 • Naar aanleiding van contacten met en wensen vanuit de bedrijven en organisaties het mede ontwikkelen van actuele lesstof 
 • Informatieverstrekking (o.a. arbeidsmarktmogelijkheden) aan leerlingen en docenten (”spreekuur”)
 • Het netwerk van stagebedrijven opbouwen en in leven houden
 • Stagemogelijkheden voor docenten ondersteunen
 • Studie- en beroepskeuzeadviezen aan leerlingen
 • Verbeteren contacten door het (mede) organiseren van excursies en bijeenkomsten
Hoofddoel van de conferentie van 31 mei is de bedrijven in een netwerkwerk samen te brengen rond de verschillende VMBO scholen in de regio Barendrecht, Ridderkerk en de Zwijndrechtse waard. En met hen concrete afspraken te maken over een duurzame samenwerking.
 
Victor van Zeeland,
directielid OZHW
vvanzeeland@ozhw.nl
Tel.: 06 53833688

 

printen