Left image

Test uw aanpak

Deze test geeft u in ongeveer 10 minuten een uitgebreid rapport over uw scores op de aandachtsgebieden 'rol en belang', 'relatie met het bedrijfsleven', 'samenwerking met het bedrijfsleven' , 'communicatie', 'imago' en 'beleid'. De test bestaat uit 18 vragen. De vragen hebben altijd betrekking op uw eigen school of opleiding. Daar waar 'bedrijf(sleven)' staat bedoelen we ook organisaties en altijd in uw eigen regio. De vragen over uw contacten kunt u beantwoorden voor de meerderheid van de contacten.

Na het invullen van de test kunt u direct uw scores en aanbevelingen lezen en uitprinten. Deze test is onlosmakelijk verbonden met de Verbindtrommel. Door deze test te doen krijgt u gerichte persoonlijke adviezen over de te lezen onderdelen op de website.

Hoe in te vullen?
Op sommige vragen wordt u naar een inschatting gevraagd en kunt u maar een antwoord geven (ronde invoervakjes), bij vragen naar uw aanpak kunt u meerdere antwoorden invoeren (vierkante vakjes).

Het rapport
Elk ingevoerd antwoord levert u een aantal punten op. Elk antwoord heeft een eigen puntenwaardering. Aan het einde van de test krijgt u inzicht in het aantal behaalde punten (totaal en per aandachtsgebied). In het rapport krijgt u tevens per aandachtsgebied aanbevelingen om uw beleid aan te verbeteren en leestips voor onderdelen uit de website. Het rapport kunt u printen en e-mailen.

Persoonsgegevens
Niets in deze test wordt gearchiveerd. Uw scores zijn strikt persoonlijk en worden niet bewaard. Let er daarom op dat u uw testresultaten uitprint.Uw gegevens